Digital School उपक्रमांतर्गत DC Software मागणी असणा-या शाळेबद्दल आवश्यक माहिती खालील लिंक चा वापर करून संकलन करावे." नोंदणी फॉर्म समाविष्ट करण्यासाठी लिंक ला क्लिक करावे  टीप:- या उपक्रमांतर्गत ETH करिता योग्य ती माहिती (शुल्क, कालावधी, सपोर्ट इ.) आपण शाळा प्रमुख व संस्थाचालक यांना देण्यात यावी. "  नवीन  SCHOOL आणि संस्था चालकांनी नोंदणी करण्यासाठी   SIGN UP   या बटनावर क्लिक करून नोंदणी करावी.

MR. Vijay Bhatkar is working on exascale supercomputing via the capability, capacity and infrastructure on NKN. He has also been involved with ICT initiatives such as the development of GIST multilingual technology, MKCL’s computer literacy program for computers for providing coaching on ICT related examinations.

Mr. Vijay Pandurang Bhatkar

Indian Computer Scientist, IT leader and educationalist.

News & Events

डिजीटल कॅम्पस उपक्रम Eth Research Lab

आपल्या संस्थेच्या/ विभागाच्या / खात्याच्या अधिकारातील सिव शाळांमध्ये अभ्यासक्रमाचे सॉफ्टिेअर उपलब्ध करुन देण्याबाबत शाळांना डिजीटल करण्याचा प्रकल्प राबविण्याबाबत.

Franchisee Application Form

Franchisee Application Form

ETH MCADC Franchisee Proposal

ETH MCADC Franchisee Proposal.

Covering Letter

ETH व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सयुंक्त अभ्यासक्रम आपल्या संगणक प्रशिक्षण केंद्रात चालविण्याबाबत.

विद्यार्थी नोंदणी व परीक्षा वेळापत्रक

ETH व MCADC मान्यताप्राप्त केंद्रांना विद्यार्थी नोंदणी प्रक्रियांबाबत व परीक्षा वेळापत्रक.

केंद्र फायदे

ETH केंद्र नोंदणी शुल्क व फायदे- फक्त MCADC परिवारातील सभासंदाकरिता.

New Pratidnya Patra

New Pratidnya Patra

Prospectus for ICT School

eth MCDAC JOINT PROGRAM

School proposal request letter

School proposal request letter for Principale D

prospectus for eth COMPLITE Pune University Comput

Computer for MCDAC, eth, ATC Centers

Meet The Team

Dr. Vijayji Bhatkar
Indian Computer Scientist

Mr. Mahaveer Mane
Ex. Education Director,Mentor (MCADC And ETH)

Mr. Prakash Karale
MCADC President