Founder

MCADC

Hon. Mentor,MCADC

Mr. Mahaveer Mane(Sir)

Ex.Maharashtra State
Education Director

President

Mr.Prakash B.Karale

Tel: 0241-2322639
Mobile No: 9422221908
Email:- karaleprakash1908@gmail.com

Ex. Desk Officer Edu.

Mr.Balasheb K. Patil

Ex. Desk Officer Edu.
MH State

Police Mitra MH State

Mr. Dadasaheb Gaikwad

Police Mitra MH State

Techriches Director.

Mr. Amit Mane

Techriches Director

President,Siddhi Vinayak Sanstha

Mr. Ramesh Khanvilkar

President,Siddhi Vinayak Sanstha

Vice President

Shri. Mukund/Raja Gholkar

Navghar,Vasai Road(W), Dist:Thane.
Email:- baseseincomp@gmail.com

General Secretary

Shri. Subhash Bagad

N9-PG-2/8-1
Old Cidco Nashik - 9
Email:- subhash.bagad@gmail.com

State Co-ordinator

Smt. Anuradha Vivek Thite

Ahmednagar
Dist:Ahmednagar.
Email:- thite.anuradha@gmail.com

Treasure

Smt. Trupti Suresh Kalekar

Karad
Dist:Satara.
Email:- astik.accurate@gmail.com

Jt. Secretary

Shri. Umakant Pampat

Barshi
Dist:Solapur.
Email:- subhash.bagad@gmail.com

Ligal Advisor(MCADC)

Adv. Shekhar Dalandare (Patil)

President Amhamadnagar City Bar Association